Goed nieuws!

Vrijdagavond 22 maart gaat de Bosstraat terug open voor autoverkeer in twee richtingen. Het verkeer van Hamont kan dan opnieuw via de Bosstraat naar Neerpelt en Achel rijden. De omleiding via de Kiekoet, Orchideeënlaan en de Thomas Watsonlaan is dan niet langer nodig. 

De werken zijn daarmee nog niet volledig afgerond. De komende weken zullen er op verschillende plaatsen langs de Bosstraat nog kleine afwerkingen gebeuren. Indien nodig werkt de aannemer daarvoor met mobiele signalisatie, die mee opschuift met de werken, zodat het verkeer hier slechts minimaal hinder van ondervindt. Ook de fietsbruggen ter hoogte van het natuurgebied moeten nog verder afgewerkt worden. Fietsers blijven voorlopig dus nog de fietsomleiding volgen. 

Tenslotte ontbreekt ook de toplaag asfalt nog. Die wordt in het eerste weekend van mei geplaatst. Tot dan zal er op de Bosstraat een snelheidsbeperking van 50 km/u gelden. 

Een verwittigd man is er 2 waard: let op jullie snelheid in de Bosstraat!